International Theatre Director,
Theatre Maker and Lecturer

The Alive And The Dead

ORIGINAL TITLE: Żywi i umarli czyli bandyci w piekle
PREMIERE: ​Teatr Stary, 20 October 2017
LANGUAGE: Polish

THE ALIVE AND THE DEAD

ORIGINAL TITLE: Żywi i umarli czyli bandyci w piekle

PREMIERE: Teatr Stary in Lublin, 20 October 2017

LANGUAGE: Polish

WRITTEN BY

Stanisław Krzesiński (a melodrama written in 1853 in Old Polish language, adapted by Kondrasiuk, Cymerman and Lewicka after its rediscovery in the Jagiellonian Library)

DIRECTION

Joanna Lewicka

COSTUME
& STAGE DESIGN

DRAMATURGY

Jarosław Cymerman
Grzegorz Kondrasiuk

MUSIC

Łukasz Jemioła
Michał Iwanek

LIGHTS

Krzysztof Jaczyński

SOUND

Grzegorz Polak

PERFORMED BY

Dariusz Jeż
Angelika Kujawiak
Mateusz Nowak (2017-2018)
Przemysław Buksiński (2018-2020)
Grzegorz Kondrasiuk

PRODUCTION

Agata Usidus-Staręga
Łukasz Wójtowicz
Dariusz Figura

WRITTEN BY
Stanisław Krzesiński (a melodrama written in 1853 in Old Polish language, adapted by Kondrasiuk, Cymerman and Lewicka after its rediscovery in the Jagiellonian Library)

DIRECTION
Joanna Lewicka

COSTUME & STAGE DESIGN
El Bruzda

DRAMATURGY
Jarosław Cymerman
Grzegorz Kondrasiuk

MUSIC
Łukasz Jemioła
Michał Iwanek

LIGHTS
Krzysztof Jaczyński

SOUND
Grzegorz Polak

PERFORMED BY
Dariusz Jeż
Angelika Kujawiak
Mateusz Nowak (2017-2018)
Przemysław Buksiński (2018-2020)
Grzegorz Kondrasiuk

POSTER
Michał Jadczak

PRODUCTION
Agata Usidus-Staręga
Łukasz Wójtowicz
Dariusz Figura

PRODUCTION
Fundacja Teatrikon
Teatr Stary in Lublin

Spektakl podejmuje współczesną grę z konwencjami teatralnego melodramatu, z typowym dla tego gatunku bogactwem środków wyrazu, współistnieniem patosu, wzruszenia i komizmu oraz naiwnymi z dzisiejszego punktu widzenia usiłowaniami stworzenia iluzji realności nawet najbardziej fantastycznych i niedorzecznych zdarzeń.

Na dziewiętnastowieczny teatr i stworzone przez niego sposoby gry aktorskiej, rozwiązania sceniczne, scenografię, kostiumy, oświetlenie, efekty sceniczne patrzymy – co oczywiste i nieuniknione – ze współczesnej perspektywy. Ta niemal utopijna próba rekonstrukcji atmosfery tamtej sceny i widowni stała się możliwa dzięki pracy w teatrze pochodzącym z pierwszej połowy XIX wieku, zachowanym do dziś w niemal niezmienionym kształcie. Odgrywając melodramat w murach pamiętających emocje ówczesnych lublinian zadajemy pytania: jak zrozumieć dziewiętnastowiecznych widzów śledzących z zapartym tchem widowiskowe losy wcielonych aniołów uciśnionych przez zło? Czym było dla ówczesnego widza oglądanie spektaklu? I wreszcie – czy tę „maszynkę do wytwarzania wzruszeń”, jaką był kiedyś teatr, można dziś jeszcze uruchomić i czy w 2017 roku pozwolimy jej się znowu uwieść?

Na podstawie sztuki: Żywi i umarli czyli Bandyci w piekle. Melodrama fantastyczna w 3 aktach, w 8 odsłonach napisana oryginalnie przez Stanisława Krzesińskiego w roku 1853. Wykorzystano również fragmenty utworów: S. Krzesiński, Koleje życia czyli materiały do historii teatrów prowincjonalnych; W. St. Reymont, Komediantka, Anonim, W garderobach wszystkich teatrów na Kuli Ziemskiej przed zaczęciem widowiska, „Mucha” 1871, nr 19, J. Bliziński, Marcowy kawaler, P. Calderon de la Barca, Życie jest snem, imitował J. M. Rymkiewicz.

AWARDS
Nagroda Specjalna im. Stanisława Hebanowskiego w IV edycji konkursu Klasyka Żywa